Bài đăng

Kinh A Di Đà có chữ dịch nghĩa mp3 - Thích Trí Thoát tụng - Tiếng việt -...

Hình ảnh
Theo lịch sử Phật Pháp, Kinh A Di Đà thuộc hệ tư tưởng Đại thừa, ra đời trong thời kỳ phát
triển Đại thừa Phật giáo. Kinh A Di Đà có chữ dịch nghĩa mp3 - Thích Trí Thoát
tụng - Tiếng việt - Cầu siêu - Cứu khổ Cứu là kinh
khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Bộ Kinh này chuyển tải nội
dung rất sâu xa do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng nói. A Di Đà được hiểu là Vô
Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Nói cách chính xác hơn, nếu
chúng ta mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi đến
một lý tưởng về Phật, nghĩa là Vô lượng quang biểu tượng của trí tuệ giải thoát
(Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), ở ngoài các
vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ và nhân cách giác
ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị là những giải thích về
Vô lượng. TheoKinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đã ra đời cách đây "10 A tăng kỳ
kiếp", có nghĩa là "từ lâu đời rồi" và có thể là nhắc tới hiện
th…

Khai mạc Đại lễ Phật Đản 2020 - Phật lịch 2564 - Chùa Hoằng Pháp

Hình ảnh
Khai mạc Đại lễ Phật Đản 2020 - Phật lịch 2564 tại chùa
Hoằng Pháp - Huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh
Sáng ngày 07/05/2019 (nhằm 15/04 Canh Tý), hòa trong
không khí hân hoan đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh, chùa Hoằng Pháp đã long
trọng cử hành đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020. Do vẫn còn đang/ trong thời
gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nên chùa đã có một chương trình Phật đản đặc
biệt tổ chức cho Chư Tăng, Phật Tử trong nội tự.
Kênh[Gia Đình Ta Tụng Kinh]:
https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh Đăng ký kênh: http://bit.ly/dangkykenh-giadinhtatungkinh
*********
Theo dõi kênh "Gia Đình Ta Tụng Kinh" trên: - Facebook : https://www.facebook.com/tramlongduc - Twitter : https://twitter.com/tramlongduc - Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc - SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi - Blog:
https://tramlongduc.blogspot.com - Linkedln :
https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a - Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc - Mailchimp : https://us4.adm…

Kính mừng Đại lễ Phật Đản 2020 - Phật lịch 2564 tại chùa Hoằng Pháp - Hó...

Hình ảnh
Kính mừng Đại lễ Phật Đản 2020 - Phật lịch 2564 tại chùa Hoằng Pháp - Huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

Celebrating the Great Buddha's Birthday 2020 - Buddha Calendar 2564 at Hoang Phap Pagoda - Hoc Mon District - Ho Chi Minh CityKênh[Gia Đình Ta Tụng Kinh]: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh

Đăng ký kênh: http://bit.ly/dangkykenh-giadinhtatungkinh*********Theo dõi kênh "Gia Đình Ta Tụng Kinh" trên:

- Facebook : https://www.facebook.com/tramlongduc

- Twitter : https://twitter.com/tramlongduc

- Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc

- SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi

- Blog  : https://tramlongduc.blogspot.com

- Linkedln : https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a

- Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc

- Mailchimp : https://us4.admin.mailchimp.com

- Website : https://tramlongduc.com#phatdan2020 #chuahoangphap #giadinhtatungkinh*********Nguyện xin được hồi hướng công đức về khắp tất cả vô số lượng chúng sinh nghe Phật p…

Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ - Niệm Phật thành Phật trong 9 ...

Hình ảnh
Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ - Niệm Phật thành Phật trong 9 giờ - Chân Ngôn Phật A Di Đà
Theo lịch sử kiến tạo ra loài người. Kinh điển dạy rằng những người trì tụng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với sự nhất tâm và tâm chí thành tuyệt đối sẽ đạt được mười lợi ích to lớn sau: 1. Người thường xuyên trì niệm cả ngày và lẫn đêm sẽ được tất cả mười phương chư Phật, Bản tôn, chư thiên hùng lực cùng đông đảo tùy tùng của các Ngài hộ trì. 2. Họ sẽ được Đức Quan Âm, 25 vị Đại Bồ tát và Long thần hộ pháp liên tục lưu tâm hộ trì. 3. Từ sự kết nối chí thành này, Đức Phật A Di Đà sẽ liên tục phóng quang tiếp dẫn họ. 4. Tất cả các loài ma quỷ dạ xoa la sát, động vật hung dữ, rắn độc hoặc những loài tàn ác khác đều không thể làm hại họ được. 5. Người thường xuyên trì niệm không gặp những thảm cảnh như bị đuối nước, bị chết cháy hay các hình thức chết đau đớn khác và không phải chịu những hình phạt như xiềng xích, ngục tù hay oạch tử. 6. Nếu tội chướng ác nghiệp đã tích lũy dần dần tiêu tan; hư…

Thần Chú Đại Bi 7 biến nhanh có chữ- Nguyện hồi hướng công đức về khắp t...

Hình ảnh
Chú
Đại Bi là
sự mầu nhiệm và linh nghiệm
không thể bàn cãi của Phật Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống hằng ngày. Phát
nguyện trì tụng Thần Chú Đại Bi 7
biến nhanh có chữ - Nguyện hồi hướng công đức về
khắp tất cả vô số lượng chúng sinh, vào mỗi tối trước giờ ngủ, giờ nghỉ trưa,
lúc đi hoặc ngồi trên xe…
Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi đã thể hiện lòng từ bi vô lượng
của Chư Phật và Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh, mang đến sự tích cực trong
tâm trí họ, phát tâm lòng từ và tình yêu thương trong một cơ thể.
Thường xuyên phải đối mặt với những nghịch cảnh éo le trong
cuộc đời. Chắc chắn tụng kinh Thần Chú Đại
Bi 7 biến nhanh có chữ - Nguyện hồi hướng công đức về
khắp tất cả vô số lượng chúng sinh, trong hoàn cảnh này có thể là tịnh hóa nghiệp
xấu, thanh lọc, làm giảm những đau khổ và khó khăn của mọi chúng sanh trên trái
đất này.
********* Kênh[Gia Đình Ta Tụng Kinh]: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh Đăng ký kênh: http://bit.ly/dangkykenh-giadinhtatungkinh
Theo dõi kênh "Gia …

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 21 biến tụng nhanh - Hành Thâm Bát Nh...

Hình ảnh
Kinh Bát Nhã - Bát Nhã Tâm Kinh là Đại Thần Chú lớn, là Đại Minh
Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ ách, chân
thực không hư. Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu sa pháp Bát Nhã Ba La
Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc
tức không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không
diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong Chân Không,
không có sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi,
Thân, Ý, không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; Không có Nhỡn giới, cho đến
không có ý thức giới; Không có Vô minh, cũng không có cái hết Vô minh; cho đến
già, chết, cũng không có cái hết già, chết; Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; Không có trí tuệ, cũng không có
chứng đắc; Vì không có chỗ chứng đắc. Bồ Tát Y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, v…